Lidwien van de Ven
+ 316 22502210
info@lidwienvandeven.nl

Zorg

Case: Wat hebben patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en zakelijke relaties nodig om ambassadeur te worden?

QuaRijn is een zorginstelling met diverse locaties in het midden van het land. De organisatie wil graag dat stakeholders ambassadeurs worden van de organisatie. Dat deze patiënten, mantelzorgers, zorgverleners en zakelijke relaties trots zijn op de instelling en dat ook uitdragen

Met patiënten en mantelzorgers is groepsgesprekken gesproken over hun behoeften aan zorg. Wat zijn minimale behoeften en wanneer ben je echt tevreden over de geboden zorg? Wat si er nodig om van een tevreden client een ambassadeur te worden? Met zakelijke relaties zijn telefonische interviews georganiseerd om zo hun verwachtingen en ervaring met QuaRijn in kaart te brengen.

In de basis zijn stakeholders tevreden met QuaRijn. De basiszorg is voldoende: eten en drinken is goed geregeld. Zoals in elke zorginstelling is er behoefte aan meer tijd en aandacht voor de cliënt. Ook zorgverleners spreken dit uit. Het is helaas niet altijd realiseerbaar om de aandacht te geven die cliënten wensen.

Tevredenheid met basiszorg is  helaas onvoldoende om een ambassadeursrol te vervullen. Daarvoor is trots nodig, een gevoel een verhaal. Deze informatie heeft QuaRijn meegenomen in een communicatieplan