Lidwien van de Ven
+ 316 22502210
info@lidwienvandeven.nl

Onderzoeksmethode

Kwalitatief onderzoek: inzicht in klantbehoeften en motieven

  • Kwalitatief onderzoek gaat gepaard met gesprekken met respondenten al dan face to face of online.
  • Aan de basis van een goed gesprek staat een goede vragenlijst. Daarnaast zijn moderatie en analyse van groot belang.
  • Om inzicht te krijgen in werkelijke motieven van consumenten maak ik gebruik van gesprekstechnieken uit de psychologie. Het gebruik van projectieve technieken is een manier van vragen waarbij de geïnterviewde niet direct gevraagd wordt naar zijn behoeften en mening, maar indirect. Voorbeeld hiervan is het vragen aan respondenten om zich voor te stellen dat zij zich bevinden op een planeet ‘Volvo’. Een ander voorbeeld is vragen naar de ideale situatie: bijvoorbeeld de ideale woonvoorziening of de ideale behandeling van een huidaandoening.
  • Hierdoor krijgen we niet alleen inzicht in wat mensen zeggen, maar ook in wat ze denken en voelen!
  • Ook in de analyse maak ik gebruik van psychologische inzichten. Alle respondenten kan ik met behulp van de waardenbeelden indelen in een assenstelsel. Ook de arts, de patiënt en het geneesmiddel zijn in dit model te plaatsen, In een oogopslag wordt dan duidelijk waar het probleem zit.