Lidwien van de Ven
+ 316 22502210
info@lidwienvandeven.nl

Farma

Farma

Net als in het onderwijs kenmerkt Healthcare zich door een grote diversiteit aan stakeholders: overheid, zorgverzekeraars, patienten en zorgprofessionals. Elke groep probeert zijn belang te behartigen in het zorgstelsel.

Belangrijk is te weten hoe de hazen lopen! Samen met Panacea Healthcare services biedt Bureau Lidwien van de Ven inzicht in deze complexe markt. Door jarenlange ervaring (oa 80 interviews in ziekenhuizen) kunnen wij inzicht bieden in kansen voor farmaondernemingen en zorginstellingen.

  • Kennis en ervaring met complexe materie zoals: gevolgen overheveling dure extramurale zorg naar ziekenhuiszorg, uit patent lopen van geneesmiddelen, veranderde rol van zorgverzekeraars, verschillen in vergoedingsmodellen van zorgverzekeraars, nieuwe wetgeving en overheidsmaatregelen.
  • Face tot face individuele interviews zorgprofessionals (huisartsen, specialisten, inkopers, RVE managers etc.)
  • Groepsdiscussies/paneldicussies met zorgprofessionals
  • Intervisie zorgprofessionals

Case: Informatie behoeften hartpatiënten

Bedrijf x wil graag de zorg verbeteren voor patiënten met ziekte x door meer informatie aan te bieden in de vorm van een community of platform. Het idee is dat patiënten door meer inzicht in hun ziekte, sneller beter worden en meer grip hebben op hun ziekte.

Aan wie kan je dat beter vragen dan aan patiënten zelf. Dit hebben we dan ook gedaan. Tweetal groepsdiscussies is georganiseerd met patiënten op een centrale locatie. Allereerst is uitvoerig gesproken met patiënten over hun ziekte. Deze fase duurde langer dan verwacht. De behoefte om hun verhaal kwijt te kunnen was sterk aanwezig! Per ziektefase is verder gediscussieerd over informatie die nodig is. Dit ging eigenlijk vrij vlot.

Wat blijkt? Patiënten hebben vooral behoeften aan aandacht en een luisterend oor. Veel nuttige en belangrijke informatie over hun ziekte krijgen ze van hun arts: mondeling en folders.

Bedrijf x  heeft besloten op grond van deze informatie dat aan een aparte site of community op dit moment geen behoefte is, maar wel aan betrouwbare informatie. Zij gaat deze informatie aanbieden via bestaande kanalen. Wat zowel perfect aansluit op de behoeften van patiënten als wel aan de behoefte van bedrijf x aan efficiënte zorgverlening.

Case: Inzicht in voorschrijfgedrag hematologen in een concurrerende markt

Bedrijf x wil een nieuwe middel voor de behandeling van multiple Myeloom. Er is al veel technische informatie  bij het bedrijf zelf aanwezig. Echter er is meer behoefte aan inzichten in voorschrijfgedrag in een markt waarin veel producten een beperkt onderscheidend vermogen hebben. Wat maakt nu dat voor een bepaald middel wordt gekozen?

Bij voorkeur zou een groepsdiscussie interessante informatie opleveren door de interactie tussen de hematologen. Het bleek niet mogelijk om een groep van 6 hematologen bij elkaar te krijgen, wel 3 hematologen. De overige respondenten zijn in het een op een geïnterviewd, hetzij thuis, hetzij in het ziekenhuis. De gesprekken thuis leverde soms erg openhartige informatie op!

Een opmerkelijk resultaat was dat hematologen in de periferie meer speelruimte in keuze hebben dan academische ziekenhuizen, terwijl academische ziekenhuizen wel fungeren al KOL! Waarschijnlijk wordt dat vooral veroorzaakt doordat 3e en 4e lijns behandelingen veel vaker plaatsvinden in de periferie. Dus de periferie is geen doelgroep die achterwege gelaten kan worden!

Case: Beleving van huisarts van zelfhulpmiddelen

Achtergrond:  Biohorma is dé specialist in natuurlijke zelfzorg (genees)middelen. Met als grootste merk A.Vogel. Biohorma wil weten welke kansen en beperkingen er zijn voor zelfzorgmiddelen in het algemeen en A. Vogel® in het bijzonder.

De beste methode is natuurlijk om het direct de huisarts te vragen. We hebben twee groepsdiscussies georganiseerd met huisartsen. Groepsdiscussie hadden de voorkeur omdat we ook graag wilden weten hoe de discussie zou verlopen en welke argumenten gebruikt en weerlegd worden. Bij de groepsdiscussies hebben we de waardenbeelden van The Chain Of Colour gebruikt.

Op basis van de waardebeelden is snel duidelijk geworden welke artsentypologie wel en niet open staat voor A. Vogel®. Ook werd duidelijk op basis van de beelden hoe de firma en het merk A. Vogel® beleefd wordt. Op basis van deze informatie is gerichter gecommuniceerd zowel qua doelgroep als qua boodschap.