Lidwien van de Ven
+ 316 22502210
info@lidwienvandeven.nl

Specials

  • Resultaat: Basisinterviewvaardigheden. Inzicht in communicatiestijlen van respondenten en de eigen voorkeurstijl
  • Methode: Op basis van de The Chain Of Colour worden de vier belangrijkste communicatiestijlen toegelicht
  • Duur: 2 dagen van elk 6 uur, met een periode van ca. 6 weken daartussen om geleerde in de praktijk te brengen
  • Aantal deelnemers: maximaal 8

Onderzoek in het onderwijs

Onderwijsinstellingen kampen met een omgeving die enigszins lijkt op die van farma en zorg. Er zijn altijd driepartijen bij betrokken en er is ook een kwetsbare partij: de leerlingen. Voor diverse onderwijsinstellingen heb ik onderzoek uitgevoerd: Vitus College Bussum, AOC Oost en  Radbouduniversiteit.

Ondanks een mooie folder, een goede sfeer kan een school ineens in populariteit dalen. Er gaat dan een ‘VERHAAL’ rond over die school.
Vaak zijn deze verhalen niet bekend bij de school, maar ook zijn deze verhalen vaak niet terecht. Belangrijk is dan ook voor scholen om te weten welke verhalen er rondwaren. De enige manier om dat te achterhalen, is te praten met (potentiële) ouders en kinderen. Door kwalitatief onderzoek krijg je inzicht in de verhalen. Bovendien krijg je inzicht in de bijzondere sfeer en cultuur. Dat wetend kan je je onderscheiden als school in de brei van obligate beschrijvingen.

  • Offline en online onderzoek onder (potentiële) leerlingen en ouders.
  • Onderzoek middelbare schoolleerlingen, door middel van smartphones.
  • Organiseren van klankbordgroepen met (potentiële) ouders.

Achtergrond:

AOC Oost verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor natuur, voeding en leefomgeving op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Daarnaast verzorgt het opleidingscentrum Groeipunt incompany cursussen en opleidingen. AOC Oost wil graag een nieuwe opleiding:  Groen Lyceum beter onder de aandacht brengen. Het onderwijsconcept Groen Lyceum staat voor praktisch leren op HAVO niveau De vraag was hoe kunnen we dat nog beter onder de aandacht brengen en bij wie?

Aanpak:

Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek heeft inzicht gegeven in de vraag van het AOC Oost. Interne Interviews zijn gehouden met huidige leerlingen, toekomstige leerlingen en hun ouders,  uitgestroomde leerlingen en  leraren. Externe visie is opgehaald bij leraren en  leerlingen en hun ouders van groep 8. Daarnaast is deskresearch gedaan naar demografische en culturele aspecten die van invloed zijn op de beleving en waardering van het Groene Lyceum.

Resultaat:

Groen leren op HAVO niveau is een kansrijk concept, wat echter door onbekendheid zowel intern als extern minder aanmeldingen heeft dan verwacht zou mogen worden. Ook de associatie met AOC is een aandachtspunt. Veel toekomstige leerlingen en hun ouders hebben een beperkt beeld van de school: een school voor boeren kinderen. Op basis van het grondige onderzoek is een marketing – en communicatieplan geschreven wat er toe geleid heeft dat het Groene Lyceum een duidelijke en frisse uitstraling heeft gekregen bij de potentiele doelgroep: HAVO leerlingen die graag groen doen!